मुख्य पान
जाहिराती
बातम्या
बदली प्रक्रिया
भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

 
  
भरती प्रक्रिया   अधिकारी लॉगिन
  
1 रायगड जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती आदेश येथून डाऊनलोड करावे
2 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती - ( पदनाम - गट प्रवर्तक )
3 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती - ( पदनाम - गट प्रवर्तक ) शुद्धी पत्रक
4 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती - पात्र अपात्र अर्जदार यादी येथून DOWNLOAD करा.

 

मुख्य पान