मुख्य पान
जाहिराती
बातम्या
बदली प्रक्रिया
भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

 
  
भरती प्रक्रिया   अधिकारी लॉगिन
  
1 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी पदभरती जाहिरात येथून डाउनलोड करा.
2 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी पदभरती अर्ज नमुना येथून डाउनलोड करा.
3 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी पदभरती गुणांकन निकष बाबत माहिती येथून डाउनलोड करा.
4 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी पदभरती प्रक्रिया पात्र आणि अपात्र यादी येथून डाउनलोड करा. TB Supervisor
5 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी पदभरती प्रक्रिया पात्र आणि अपात्र यादी येथून डाउनलोड करा. Female MO
6 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी पदभरती प्रक्रिया पात्र आणि अपात्र यादी येथून डाउनलोड करा. MO Male
7 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी पदभरती प्रक्रिया पात्र आणि अपात्र यादी येथून डाउनलोड करा. AYUSH UG MO
8 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी पदभरती प्रक्रिया पात्र आणि अपात्र यादी येथून डाउनलोड करा. MTS(Maleria Technical Supervisor)
9 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी पदभरती प्रक्रिया पात्र आणि अपात्र यादी येथून डाउनलोड करा. Counselor
10 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी पदभरती प्रक्रिया पात्र आणि अपात्र यादी येथून डाउनलोड करा. Programme Coordinator
11 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी पदभरती प्रक्रिया पात्र आणि अपात्र यादी येथून डाउनलोड करा. Block Community Mobilizer
12 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी पदभरती प्रक्रिया पात्र आणि अपात्र यादी येथून डाउनलोड करा. Programme Assistant
13 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी पदभरती प्रक्रिया पात्र आणि अपात्र यादी येथून डाउनलोड करा Pharmacist
14 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी पदभरती प्रक्रिया पात्र आणि अपात्र यादी येथून डाउनलोड करा OBGY Gynaecologist (On Call Basis)
15 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी पदभरती प्रक्रिया पात्र आणि अपात्र यादी येथून डाउनलोड करा Para Medical Worker (PMW)

 

मुख्य पान